Экологиялық және өндірістік мониторинг, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу
Тұрақты даму үшін мұхиттарды, теңіздер мен теңіз ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану
ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ №14
Зерттеу нәтижелері бойынша біз объектілердің экологиялық қауіпсіздігі туралы ғылыми және өндірістік кешенді есептер дайындаймыз
Есепке тапсырыс беру
Экологиялық / өндірістік мониторинг бағдарламасы. ӨЭБ бағдарламасында бақыланатын параметрлердің міндетті тізбесі, өлшеулердің кезеңділігі, ұзақтығы мен жиілігі, пайдаланылатын аспаптық немесе есептік әдістер белгіленеді.
Мониторинг және бақылау
Есепке тапсырыс беру
Оны пайдалану мүмкіндігі туралы шешім қабылдау немесе қабылдамау мақсатында жоспарланған шаруашылық қызметтің қоршаған ортаға әсерінің тікелей, жанама және өзге де салдарын анықтау, талдау және есепке алу.
ҚОӘБ
жобалары
Есепке тапсырыс беру
Бұл экология саласындағы жүйеленген деректерді қамтитын, ғылыми-техникалық мәселенің жай - күйін, ғылыми зерттеу процесін немесе нәтижелерін сипаттайтын ғылыми-техникалық құжат

ҒЗЖ
есептері
Мемлекеттік органдар
Табиғат пайдаланушылар
Экологиялық ұйымдар
Ғылыми ұйымдар
#1
#2
#3
#4
#1
#2
#3
#4
КЕЛЕСІ САЛАЛАР ҮШІН ЕСЕПТЕР
КЕЛЕСІ САЛАЛАР ҮШІН ЕСЕПТЕР
Мемлекеттік органдар
#1
#1
Табиғат пайдаланушылар
#2
#2
Ғылыми ұйымдар
#3
#3
Экологиялық ұйымдар
#4
#4
Есептердің мақсаттары мен міндеттері
Есептердің мақсаты - белгілі бір күнге жағдайды белгілеу және қоршаған ортаны қорғау талаптары бойынша ұсыныстар әзірлеу және экологиялық мониторинг барысында алынған деректерді құрылымдау.
200+
Есеп дайындалды
60
Мониторинг жүргізілді
196
Жобалар сәтті аяқталды
200
Тіркелген нәтижелер
Экологиялық бақылау
есептеріне тапсырыс беріңіз

Есепте экожүйенің әртүрлі компоненттерінің (жануарлар әлемі, өсімдіктер әлемі, сондай-ақ жер үсті, жер асты су объектілері, топырақ, атмосфералық ауа) қазіргі жағдайын бағалау нәтижелері бар
Зертханалық сынақтарды жүзеге асыру үшін мынадай іс-шаралар жүргізіледі:
Топырақты
зерттеу
Биологиялық
сынақтар
Топырақтың ластану
деңгейін бағалау
Радиациялық
фонды бағалау
Зертханалық
сынақтар
Геохимиялық
зерттеулер
Әр түрлі физикалық
әсерлерді бағалау
Әлеуметтік, экономикалық
зерттеулер
Дайындық қалай жүреді?
Орталық Азия экологиялық зерттеулер институтымен ынтымақтастық